Tuesday, 31 May 2011

PENGENALAN


Kelapa sawit adalah salah satu hasil ekonomi utama Negara. Dengan ini banyak mesin-mesin baru telah dicipta bagi memudahkan kerja-kerja tidak kira dalam aspek memunggah atau mengait. Daripada kajian kami, kebanyakan mesin atau alat telah dicipta untuk memunggah dan memetong tandan dan pelepah sawit tetapi tidak ada mesin bagi memudahkan proses pengutipan buah sawit terlerai.
Minyak kelapa sawit berasal dari buah kelapa sawit (gambar atas kiri). Buah kelapa sawit mengandungi sabut, tempurung dan isirung. Minyak kelapa sawit tertumpu di kawasan sabut dan isirung. minyak kelapa sawit yang berasal dari sabut disebut sebagai minyak sawit [palm oil] dan minyak yang berasal dari isirung disebut minyak isirung [palm kernel oil].
Kelapa sawit terlerai juga penting bagi menambah jumlah pendapatan dan hasil kutipn. Sebelum ini, kaedah yang digunakan bagi mengutip kelapa sawit terlerai ini adalah secara manual iaitu mengutip menggunakan tangan dan terpaksa duduk  mencangkung atau tunduk. Ini akan menyebabkan bahagian belakang akan terasa sakit. Pengusaha-pengusaha kelapa sawit tidak akan membiarkan biji kelapa sawit ini tanpa dipungut kerana buah kelapa sawit terlerai juga penting dan memainkan peranan bagi menambahkan jumlah pungutan dan pendapatan seseorang indiviudu.
Denagn itu, dari masa masalah yang inisiatif dan peluang ini telah diambil bagi mencipta satu mesin bagi memudahkan proses pengutipan tersebut. Mesin ini diberi nama  ALAT PENGUTIP BIJI KELAPA SAWIT TERLERAI.   
 JENIS-JENIS BUAH KELAPA SAWIT

PENGENALAN

Kelapa sawit adalah salah satu hasil ekonomi utama Negara. Dengan ini banyak mesin-mesin baru telah dicipta bagi memudahkan kerja-kerja tidak kira dalam aspek memunggah atau mengait. Daripada kajian kami, kebanyakan mesin atau alat telah dicipta untuk memunggah dan memetong tandan dan pelepah sawit tetapi tidak ada mesin bagi memudahkan proses pengutipan buah sawit terlerai.
Kelapa sawit terlerai juga penting bagi menambah jumlah pendapatan dan hasil kutipn. Sebelum ini, kaedah yang digunakan bagi mengutip kelapa sawit terlerai ini adalah secara manual iaitu mengutip menggunakan tangan dan terpaksa duduk  mencangkung atau tunduk. Ini akan menyebabkan bahagian belakang akan terasa sakit. Pengusaha-pengusaha kelapa sawit tidak akan membiarkan biji kelapa sawit ini tanpa dipungut kerana buah kelapa sawit terlerai juga penting dan memainkan peranan bagi menambahkan jumlah pungutan dan pendapatan seseorang indiviudu.
Denagn itu, dari masa masalah yang inisiatif dan peluang ini telah diambil bagi mencipta satu mesin bagi memudahkan proses pengutipan tersebut. Mesin ini diberi nama  ALAT PENGUTIP BIJI KELAPA SAWIT TERLERAI.    JENIS-JENIS KELAPA SAWIT


 JENIS-JENIS KELAPA SAWIT


OBJEKTIF PROJEK

Sawit adalah penyumbang hasil utama Negara. Setiap dari satu tandan buah sawit mempunyai kegunaan termasuklah termasuklah buah relainya yang juga mempunyai kegunaan. Atas sebab ini kami merekabentuk “Pengutip Leraian Biji Kelapa Sawit” dan beberapa objektif dan tujuan yang kami fikirkan sesuai jika kami merekabentuk dan membuat projek ini. Antaranya ialah:-

I.              Alat mengutip biji kelapa yang terlerai.
II.            Memudahkan proses pengutipan buah sawit terlerai.
III.           Menjimatkan masa pengutipan.
IV.          Mengurangkan tenaga kerja.
V.           Merevolusikan teknik lama.
VI.          Membantu pengeluar-pengeluar utama atau pegusaha persendirian meningkatkan hasil pengeluarannya.

KAJIAN AWAL

MASALAHNYA :
- Cara-cara mengutip leraian memerlukan para pekerja sentiasa tunduk dan berada dalam keadaan membongkok.
- Pekerja mengalami kesakitan pada bahagian pinggang.

BAHAGIAN PINGGANG MENGALAMI KESAKITAN

KELEBIHAN PROJEK

- Mudah dikendalikan.
- Tidak perlu tenaga pekerja yang ramai.
- Boleh laras.

LAKARAN AWAL PROJEK & KONSEP

 
KONSEP YANG DIGUNAKAN 
 

LAKARAN AWAL

DRAWING


LUKISAN ' ASSEMBLY '
LUKISAN  ' EXPLODED '